• KTK Motor กรุงเทพคูณทวี (1997) จำหน่ายรถจักรยานยนต์มือหนึ่ง และมือสอง เกรด A ใช้ดี..เยี่ยมจริง..ไม่ผิดหวัง

  icon present

  การันตีจากลูกค้าของเรา มั่นใจ ดีจริง ไม่ผิดหวัง

  icon present
  เพิ่มเพื่อน
 • รถใหม่ ออกรถเริ่มต้นไม่ต้องจ่ายสักบาท

  Super Cub 2022

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  SCOOPY i 2022

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  FINO125i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  GRAND FILANO 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  GT125 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  EXCITER 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  Finn 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  WAVE125i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  AEROX 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  ZOOMER-X 2020

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  WAVE110i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  MSX125 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  มือสอง คันล่าสุด

  WAVE110i 4ขฌ 7174

  4ขฌ 7174 กทม. รุ่นปี 2012 สภาพรถ 75% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  ADV150 2ขท 9307

  2ขท 9307 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  LEAD125 3ขร 7578

  3ขร 7578 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 2ขก 9859 [ขายแล้ว]

  2ขก 9859 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  Freego 1กง 4679

  2ขฉ 2713 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  PCX150 3กธ 3588

  3กธ 3588 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 2ขธ 1178

  2ขธ 1178 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 4ขฉ 2313

  4ขฉ 2313 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  PCX150 2ขว 1644

  2ขว 1644 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  PCX150 3กท 156

  3กท 156 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 3ขย 263

  3ขย 263 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 3กน 1991

  3กน 1991 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 2กธ 6354

  2กธ 6354 นม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  CB150 3ขถ 9978

  3ขถ 9978 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 2ขบ 9784

  2ขบ 9784 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 1ขผ 3808 [ขายแล้ว]

  1ขผ 3808 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 6กว 4761

  6กว 4761 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 9กถ 8023

  9กถ 8023 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 9กบ 8427

  9กบ 8427 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 2ขก 2454

  2ขก 2454 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 2ขภ 4793

  2ขภ 4793 กทม. กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 3ขภ 9608

  3ขภ 9608 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 2ขน 2371

  2ขน2371 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 1ขธ 8756

  1ขธ 8756 กรุงเทพฯ  รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 2ขฎ 1358

  2กฎ 1358 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขด 5444

  1ขด 5444 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 6กง 3780

  6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กค 70

  9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขฉ 2359

  1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 7กง 796

  7กง 796 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กฆ 7992

  9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 8กล 2446

  8กล 2446 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 1ขร 6181

  1ขร 6181 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!