• KTK Motor กรุงเทพคูณทวี (1997) จำหน่ายรถจักรยานยนต์มือหนึ่ง และมือสอง เกรด A ใช้ดี..เยี่ยมจริง..ไม่ผิดหวัง

  icon present

  การันตีจากลูกค้าของเรา มั่นใจ ดีจริง ไม่ผิดหวัง

  icon present
  เพิ่มเพื่อน
 • โปรโมชั่นลดพิเศษ

  PCX150 8กภ 8999

  8กภ 8999 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  LEXI 1ขท 2606

  1ขท 2606 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 6กง 3780

  6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กค 70

  9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 2ขว 8696 [ขายแล้ว]

  2ขว 8696 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 3กถ 7096

  3กถ 7096 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขพ 2714

  1ขพ 2714 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขฉ 2359

  1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขฒ 5781

  1ขฒ 5781 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขจ 4342

  1ขจ 4342 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กฆ 7992

  9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 1ขว 8333

  1ขว 8333 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  มือสอง คันล่าสุด

  WAVE110i 3ขภ 9608

  3ขภ 9608 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 3ขต 1312

  3ขต 1312 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  Freego 2ขฉ 2713

  2ขฉ 2713 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 2ขน 2371

  2ขน2371 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขจ 4038

  1ขจ 4038 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  PCX150 8กภ 8999

  8กภ 8999 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขต 4985

  1ขต 4985 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 1ขช 8111 [ขายแล้ว]

  1ขช 8111 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 1ขธ 8756

  1ขธ 8756 กรุงเทพฯ  รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 2กส 6213 [ขายแล้ว]

  2กส 6213 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 4กณ 8623

  4กณ 8623 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  LEXI 1ขท 2606

  1ขท 2606 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 2ขฎ 1358

  2กฎ 1358 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK150i 1ขก 1507

  1ขก 1507 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  NMAX 1ขอ 7241 [ขายแล้ว]

  1ขอ 7241 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขด 5444

  1ขด 5444 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขธ 7660

  1ขธ 7660 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 2ขก 3290

  2ขก 3290 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 3ขฎ 8674

  3กฎ 8674 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 3ขณ 3125

  3ขณ 3125 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 1ขฬ 9768 [ขายแล้ว]

  1ขฬ 9768 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขณ 8147 [ขายแล้ว]

  1ขณ 8147 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 6กง 3780

  6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กค 70

  9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 9กษ 4774

  9กษ 4774 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 2ขช 1928

  2ขช 1928 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  MOOVE 3ขฌ 6005

  4กฉ 7572 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 2ขว 8696 [ขายแล้ว]

  2ขว 8696 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 3กถ 7096

  3กถ 7096 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขพ 2714

  1ขพ 2714 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 3กถ 6719

  3กถ 6719 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขฉ 2359

  1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 7กง 796

  7กง 796 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 7กก 7871

  7กก 7871 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขภ 5630

  1ขภ 5630 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 8กว 2874

  8กว 2874 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขง 6074

  1ขง 6074 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขฒ 5781

  1ขฒ 5781 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขจ 4342

  1ขจ 4342 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขฉ 7047

  1ขฉ 7047 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขฌ 807 [ขายแล้ว]

  1ขฌ 807 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 2ขธ 5552

  2ขธ 5552 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กฆ 7992

  9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 1ขว 8333

  1ขว 8333 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!