• KTK Motor กรุงเทพคูณทวี (1997) จำหน่ายรถจักรยานยนต์มือหนึ่ง และมือสอง เกรด A ใช้ดี..เยี่ยมจริง..ไม่ผิดหวัง

    icon present

    การันตีจากลูกค้าของเรา มั่นใจ ดีจริง ไม่ผิดหวัง

    icon present
    เพิ่มเพื่อน
  • โปรโมชั่นลดพิเศษ

    SCOOPY i 4กณ 8623

    4กณ 8623 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    MSX125 6กง 3780

    6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    FINO125i 9กค 70

    9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    Finn 3ขฌ 5299

    3ขฌ 5299 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

    SCOOPY i 1ขฉ 2359

    1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    QBIX 8กว 2874

    8กว 2874 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 1ขฒ 5781

    1ขฒ 5781 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 1ขจ 4342

    1ขจ 4342 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    GRAND FILANO 2ขธ 5552

    2ขธ 5552 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    FINO125i 9กฆ 7992

    9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 8กผ 9668

    8กผ 9668 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    SUPER CUB 8กล 2446

    8กล 2446 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    AEROX 1ขร 6181

    1ขร 6181 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

    มือสอง คันล่าสุด

    XSR115 3ขล 937

    3ขล 937 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 9กศ 2686

    9กศ 2686 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 9กภ 9991

    9กภ 9991 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    Finn 1ขว1338

    1ขว 1338 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 9กบ 8427

    9กบ 8427 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE110i 1กช 4741

    1กช 4741 ตาก รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    NMAX 3ขง 8581

    3ขง 8581 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

    Finn 2ขก 2454

    2ขก 2454 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE110i 2ขภ 4793

    2ขภ 4793 กทม. กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    ZOOMER-X 6กฌ 6372

    6กฌ 6372 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE110i 3ขภ 9608

    3ขภ 9608 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    Finn 3ขต 1312

    3ขต 1312 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

    Freego 2ขฉ 2713

    2ขฉ 2713 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE110i 2ขน 2371

    2ขน2371 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    GT125 1ขต 4985

    1ขต 4985 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    MSX125 1ขธ 8756

    1ขธ 8756 กรุงเทพฯ  รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    SCOOPY i 4กณ 8623

    4กณ 8623 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE125i 2ขฎ 1358

    2กฎ 1358 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE125i 1ขด 5444

    1ขด 5444 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    SCOOPY i 1ขธ 7660

    1ขธ 7660 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    FINO125i 3ขฎ 8674

    3กฎ 8674 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE125i 3ขณ 3125

    3ขณ 3125 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    MSX125 6กง 3780

    6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    FINO125i 9กค 70

    9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    SUPER CUB 9กษ 4774 [ขายแล้ว]

    9กษ 4774 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    MOOVE 3ขฌ 6005 [ขายแล้ว]

    4กฉ 7572 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    Finn 3ขฌ 5299

    3ขฌ 5299 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

    SCOOPY i 1ขฉ 2359

    1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    ZOOMER-X 7กง 796

    7กง 796 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE125i 1ขภ 5630

    1ขภ 5630 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    QBIX 8กว 2874

    8กว 2874 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    WAVE125i 1ขง 6074

    1ขง 6074 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 1ขฒ 5781

    1ขฒ 5781 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 1ขจ 4342

    1ขจ 4342 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    GT125 1ขฉ 7047

    1ขฉ 7047 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    GRAND FILANO 2ขธ 5552

    2ขธ 5552 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    FINO125i 9กฆ 7992

    9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    CLICK125i 8กผ 9668

    8กผ 9668 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    SUPER CUB 8กล 2446

    8กล 2446 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

    GRAND FILANO 9กฐ 3149

    9กฐ 3149 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

    AEROX 1ขร 6181

    1ขร 6181 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!