• KTK Motor กรุงเทพคูณทวี (1997) จำหน่ายรถจักรยานยนต์มือหนึ่ง และมือสอง เกรด A ใช้ดี..เยี่ยมจริง..ไม่ผิดหวัง

  icon present

  การันตีจากลูกค้าของเรา มั่นใจ ดีจริง ไม่ผิดหวัง

  icon present
  เพิ่มเพื่อน
 • รถใหม่ ออกรถเริ่มต้นไม่ต้องจ่ายสักบาท

  SCOOPY i 2022

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  FINO125i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  GRAND FILANO 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  GT125 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  EXCITER 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์น้อย ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  Finn 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  WAVE125i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  AEROX 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  ZOOMER-X 2020

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  WAVE110i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  MSX125 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  SCOOPY i 2021

  โปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น “ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” โปรส่วนลด 5,000บ. พร้อมของแถมอีกมากมาย ค่างวดผ่อนสบายๆ คลิกเลย

  มือสอง คันล่าสุด

  CLICK150i 9กษ 2520 [จอง]

  9กษ 2520 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 3ขย 263

  3ขย 263 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 3กน 1991

  3กน 1991 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 2กธ 6354

  2กธ 6354 นม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  CB150 3ขถ 9978

  3ขถ 9978 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  PCX150 3กฒ 8108 [ขายแล้ว]

  3กฒ 8108 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  ADV150 2ขย 9698 [ขายแล้ว]

  2ขย 9698 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  R15 7กญ 6160 [ขายแล้ว]

  7กญ 6160 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK150i 3ขฐ 2271

  3ขฐ 2271 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 2ขบ 9784

  2ขบ 9784 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 1ขผ 3808

  1ขผ 3808 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 6กว 4761

  6กว 4761 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 9กถ 8023

  9กถ 8023 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 1ขว1338

  1ขว 1338 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 9กบ 8427

  9กบ 8427 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  NMAX 3ขง 8581

  3ขง 8581 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 2ขก 2454

  2ขก 2454 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 2ขภ 4793

  2ขภ 4793 กทม. กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 6กฌ 6372

  6กฌ 6372 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 3ขภ 9608

  3ขภ 9608 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 3ขต 1312

  3ขต 1312 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 2ขน 2371

  2ขน2371 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขต 4985

  1ขต 4985 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 1ขธ 8756

  1ขธ 8756 กรุงเทพฯ  รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 4กณ 8623

  4กณ 8623 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 2ขฎ 1358

  2กฎ 1358 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขด 5444

  1ขด 5444 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 3ขณ 3125

  3ขณ 3125 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 6กง 3780

  6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กค 70

  9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 3ขฌ 5299

  3ขฌ 5299 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขฉ 2359

  1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 7กง 796

  7กง 796 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขฒ 5781

  1ขฒ 5781 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขฉ 7047

  1ขฉ 7047 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 2ขธ 5552

  2ขธ 5552 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กฆ 7992

  9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 8กล 2446

  8กล 2446 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 1ขร 6181

  1ขร 6181 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!