• KTK Motor กรุงเทพคูณทวี (1997) จำหน่ายรถจักรยานยนต์มือหนึ่ง และมือสอง เกรด A ใช้ดี..เยี่ยมจริง..ไม่ผิดหวัง

  icon present

  การันตีจากลูกค้าของเรา มั่นใจ ดีจริง ไม่ผิดหวัง

  icon present
  เพิ่มเพื่อน
 • โปรโมชั่นลดพิเศษ

  FINO125i 9กค 70

  9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 2ขว 8696

  2ขว 8696 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขฉ 2359

  1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 2ขผ 4659 [ขายแล้ว]

  2ขผ 4659 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  มือสอง คันล่าสุด

  GRAND FILANO 1ขฬ 9768

  1ขฬ 9768 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 3ขฎ 7955

  3กฎ 7955 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขณ 8147

  1ขณ 8147 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  LEXI 2ขถ 648

  2ขถ 648 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 1กร 5875

  1กร 5875 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 96% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  MSX125 6กง 3780

  6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 3กฉ 6862

  3กฉ 6862 กทม. รุ่นปี 2013 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  NMAX 5กด 7119

  5กด 7119 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 8กณ 4556

  8กณ 4556 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  NMAX 1ขห 1014

  1ขห 1014 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 3ขฎ 2086

  3ขฎ 2086 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กค 70

  9กค 70 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  NMAX 2ขบ 2334 [ขายแล้ว]

  2ขบ 2334 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 9กษ 4774

  9กษ 4774 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  CB150 2ขต 9551

  2ขต 9551 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 2ขช 1928

  2ขช 1928 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE110i 1ขท 8008

  1ขท 8008 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  MOOVE 3ขฌ 6005

  4กฉ 7572 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 2ขว 8696

  2ขว 8696 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  Freego 1ขธ 1837

  1ขธ 1837 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  Finn 3กถ 7096

  3กถ 7096 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขพ 2714

  1ขพ 2714 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 3กถ 6719

  3กถ 6719 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SCOOPY i 1ขฉ 2359

  1ขฉ 2359 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  ZOOMER-X 7กง 796

  7กง 796 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 2ขผ 4659 [ขายแล้ว]

  2ขผ 4659 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 7กก 7871

  7กก 7871 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขภ 5630

  1ขภ 5630 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขง 876 [ขายแล้ว]

  1ขง 876 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  QBIX 8กว 2874

  8กว 2874 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  WAVE125i 1ขง 6074

  1ขง 6074 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขฒ 5781

  1ขฒ 5781 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขจ 4342

  1ขจ 4342 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GT125 1ขฉ 7047

  1ขฉ 7047 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 1ขฌ 807

  1ขฌ 807 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 2ขธ 5552

  2ขธ 5552 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  FINO125i 9กฆ 7992

  9กฆ 7992 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 2ขธ 5442

  2ขธ 5442 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 1ขว 8333

  1ขว 8333 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

  CLICK125i 8กผ 9668

  8กผ 9668 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  SUPER CUB 8กล 2446

  8กล 2446 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

  GRAND FILANO 9กฐ 3149

  9กฐ 3149 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

  AEROX 1ขร 6181

  1ขร 6181 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!