หมวดหมู่ : เกร็ดความรู้

Blue Core เทคโนโลยีประหยัดน้ำมันใหม่จาก Yamaha

ต้องเป็นที่ยอมรับว่า YAMAHA เป็นอีกยี่ห้อในวงการรถจักรยานยนต์ชั้นนำอีกรายหนึ่งในประเทศไทยที่มี