หมวดหมู่ : YAMAHA

AEROX 1ขค 6814

1ขค 6814 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

ZOOMER-X 3กล 4552

3กล 4552 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 3ขก 4376

3ขก 4376 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

SUPER CUB 9กฉ 7949

9กฉ 7949 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

GT125 4ขธ 7937

4ขธ 7937 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 7กม 9329

7กม 9329 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

ZOOMER-X 5ขบ 7122

5ขบ 7122 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

WAVE125i 4ขท 2913

4ขท 2913 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

LEAD125 4ขร 2327 [ขายแล้ว]

4ขร 2327 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

LEAD125 5ขจ 1086

5ขจ 1086 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

ADV150 2กม 5383 [ขายแล้ว]

2กม 5383 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK125i 2ขก 2995

2ขก 2995 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 2ขพ 2744

2ขพ 2744 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 4ขท 2459 [ขายแล้ว]

4ขท 2459 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

CLICK150i 5ขถ 4832

5ขถ 4832 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

ZOOMER-X 6กฌ 6372 [ขายแล้ว]

6กฌ 6372 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

AEROX 4ขช 8457 [ขายแล้ว]

4ขช 8457 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

NMAX 3กบ 9323

3กบ 9323 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 1กย 6864

1กย 6864 อย. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 4ขพ 6004

4ขพ 6004 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 7กช 1981 [ขายแล้ว]

7กช 1981 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 2ขษ 2854

2ขษ 2854 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

MSX125 2ขผ 4702

2ขผ 4702 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK150i 4ขญ 7784

4ขญ 7784 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

GRAND FILANO 8กข 4908

8กข 4908 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

M-SLAZ 6กด 314

6กด 314 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5กข 621

5กข 621 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

MSX125 2ขธ 9758

2ขธ 9758 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE110i 3ขช 1889

3ขช 1889 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 3ขด 5804 [ขายแล้ว]

3ขด 5804 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 4ขธ 5525 [ขายแล้ว]

4ขธ 5525 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

LEXI 1ขง 8163

1ขง 8163 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 4ขข 8006

4ขข 8006 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขฎ 3230

5ขฏ 3230 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 5ขต 8646

5ขต 8646 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขช 9132

5ขช 9132 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 2ขษ 7533

2ขษ 7533 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 5ขฒ 6629

5ขฒ 6629 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

ZOOMER-X 5ขฒ 6634 [ขายแล้ว]

5ขฒ 6634 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

NMAX 9กง 7436

9กง 7436 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 3ขท 1703

3ขท 1703 กทม. กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 4ขฆ 422

4ขฆ 422 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขน 2176

4ขน 2176 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

CLICK125i 3ขร 3126

3ขร 3126 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Fino125i 3ขฒ 1350

3ขฒ 1350 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 5ขฆ 9513 [ขายแล้ว]

5ขฆ 9513 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขฮ 3619

4ขฮ 3619 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

CB150 3ขถ 9978

3ขถ 9978 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี