หมวดหมู่ : YAMAHA

AEROX 1กฉ 6304

1กฉ 6304 นย. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

FAZZIO 6ขฬ 5676

6ขฬ 5676 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 2กพ 2392

2กพ 2392 ขก. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GT125 5ขก 682

5ขก 682 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 6ขจ 9247

6ขจ 9247 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

FINO125i 6ขญ 5428

6ขญ 5428 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 6ขส 6294

6ขส 6294 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125i 1กว 255

1กว 255 นว. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขก 139

7ขก 139 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125i 2กต 4385

2กต 4385 อด. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 8ขก 7043

8ขก 7043 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 6ขษ 1821

6ขษ 1821 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 6ขธ 6376

6ขธ 6376 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขบ 5056

5ขบ 5056 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขศ 17

5ขศ 17 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3ขฆ 4424 [ขายแล้ว]

3ขฆ 4424 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 8ขก 6807

8ขก 6807 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 5กอ 5829

5กอ 5829 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขห 5471

5ขห 5471 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 7ขฎ 2807

7ขฎ 2807 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 4ขง 396 [ขายแล้ว]

4ขง 396 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขฉ 3762

5ขฉ 3762 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 7ขฉ 947

7ขฉ 947 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขข 1346

7ขข 1346 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี