หมวดหมู่ : YAMAHA

GT125 3กย 4906

3กย 4906 ชบ. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125i 6ขถ 6833

6ขถ 6833 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 1กฮ 1112

1กฮ 1112 มค. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 2กบ 5283 [ขายแล้ว]

2กบ 5283 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 2กบ 9060

2กบ 9060 ขก. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125i 6ขฆ 4055

6ขฆ 4055 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 6ขษ 1821

6ขษ 1821 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 6ขธ 6376

6ขธ 6376 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

AEROX 7กจ 3974 [ขายแล้ว]

7กจ 3974 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

NMAX 3กพ 931

3กพ 931 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขบ 5056

5ขบ 5056 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กผ 805

1กผ 805 นว. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขศ 17

5ขศ 17 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3ขฆ 4424

3ขฆ 4424 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กย 7074

1กย 7074 นว. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 3กก 3497

3กก 3497 นม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5กอ 5829

5กอ 5829 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขร 4143

7ขร 4143 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขห 5471

5ขห 5471 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 7ขฎ 2807

7ขฎ 2807 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 4ขง 396

4ขง 396 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขฉ 3762

5ขฉ 3762 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 7ขฉ 947

7ขฉ 947 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

Fazzio 6ขผ 2333

6ขผ 2333 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขข 1346

7ขข 1346 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี