หมวดหมู่ : YAMAHA

GT125 3กย 209

3กย 209 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 4ขบ 8912

4ขบ 8912 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 9กง 7436

9กง 7436 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3ขฬ 4298

3ขฬ 4298 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขน 2176

4ขน 2176 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

NMAX 4ขง 9948 [ขายแล้ว]

4ขง 9948 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 2กฐ 2544

2กฐ 2544 ขน. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3กน 8945

3กน 8945 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Fino125i 3ขฒ 1350

3ขฒ 1350 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขฮ 3619

4ขฮ 3619 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

AEROX 4ขฒ 6084

4ขฒ 6084 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี