หมวดหมู่ : YAMAHA

AEROX 1ขค 6814

1ขค 6814 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

GT125 4ขธ 7937

4ขธ 7937 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขท 2459 [ขายแล้ว]

4ขท 2459 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

AEROX 4ขช 8457 [ขายแล้ว]

4ขช 8457 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

NMAX 3กบ 9323

3กบ 9323 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 1กย 6864

1กย 6864 อย. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 8กข 4908

8กข 4908 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

M-SLAZ 6กด 314

6กด 314 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5กข 621

5กข 621 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 3ขด 5804 [ขายแล้ว]

3ขด 5804 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 4ขธ 5525 [ขายแล้ว]

4ขธ 5525 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

LEXI 1ขง 8163

1ขง 8163 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 4ขข 8006

4ขข 8006 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขฎ 3230

5ขฏ 3230 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 5ขต 8646

5ขต 8646 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขช 9132

5ขช 9132 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 5ขฒ 6629

5ขฒ 6629 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 9กง 7436

9กง 7436 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขน 2176

4ขน 2176 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

Fino125i 3ขฒ 1350

3ขฒ 1350 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขฮ 3619

4ขฮ 3619 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี