หมวดหมู่ : YAMAHA

QBIX 2กธ 3601

2กธ 3601 นม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 3กร 8184

3กร 8184 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

AEROX 4ขษ 4556

4ขษ 4556 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

Finn 3ขอ 6001

3ขอ 6001 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

GT125 1กส 1927

1กส 1927 รอ. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

AEROX 5ขญ 4193

5ขญ 4193 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

GRAND FILANO 3ขศ 4016

3ขศ 4016 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

AEROX 4ขภ 5810

4ขภ 5810 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

FINO125 4ขอ 3697 [ขายแล้ว]

4ขอ 3697 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขฉ 3762

5ขฉ 3762 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กบ 701

1กบ 701 สบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 2ขบ 2334

2ขบ 2334 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 3กบ 5506 [ขายแล้ว]

3กบ 5506 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กต 8057

1กต 8057 ปจ. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 1กร 4251

1กร 4251 สค. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

Fazzio 6ขผ 2333

6ขผ 2333 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 1กต 3931

1กต 3931 จบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 2กษ 3052

2กษ 3052 นม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125i 4ขพ 6082

4ขพ 6082 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 1กต 2433

1กต 2433 ปจ. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5กข 621

5กข 621 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี