หมวดหมู่ : YAMAHA

NMAX 3กพ 931

3กพ 931 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขบ 5056

5ขบ 5056 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK160i 6ขน 2177

6ขน 2177 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 160 ซีซี

GRAND FILANO 1กผ 805

1กผ 805 นว. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 5ขฌ 5156

5ขฌ 5156 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

SCOOPY i CLUB12 7ขก 2908

7ขก 2908 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

GRAND FILANO 5ขศ 17

5ขศ 17 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กย 7074

1กย 7074 นว. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 1กษ 1829

1กษ 1829 อย. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK160i 5ขฬ 6538

5ขฬ 6538 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 160 ซีซี

Finn 1กย 1078

1กย 1078 นว. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK160i 6ขฎ 8551

6ขฎ 8551 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 160 ซีซี

WAVE125i 6ขท 194

6ขท 194 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 6ขน 9970

6ขน 9970 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 5ขฌ 2126

5ขฌ 2126 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

PCX160 7ขผ 4889

4ขผ 4889 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 160 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขศ 8472

4ขศ 8472 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขห 5471

5ขห 5471 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 7ขฎ 2807

7ขฎ 2807 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 3กฮ 7723

3กฮ 7723 ชบ. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 6ขฐ 6884

6ขฐ 6884 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 4กญ 4611

4กญ 1611 ชบ. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125 6ขฉ 5218

6ขฉ 5218 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

MSX125 1ขฒ 4964

1ขฒ 4964 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK150i 7ขฉ 891

7ขฉ 891 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

GRAND FILANO 5ขฉ 3762

5ขฉ 3762 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Finn 7ขฉ 947

7ขฉ 947 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขข 1346

7ขข 1346 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 2ขฒ 6732

2ขฒ 6732 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

ZOOMER-X 5ขค 1235

5ขค 1235 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี