หมวดหมู่ : YAMAHA

GT125 3กย 209

3กย 209 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 4ขบ 8912

4ขบ 8912 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE110i 3ขท 1703

3ขท 1703 กทม. กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3ขฬ 4298

3ขฬ 4298 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 4ขฆ 422

4ขฆ 422 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขน 2176

4ขน 2176 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

WAVE125i 3ขธ 6308

3ขธ 6308 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 4ขง 9948 [ขายแล้ว]

4ขง 9948 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 3กน 8945

3กน 8945 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 3ขร 3126

3ขร 3126 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

Fino125i 3ขฒ 1350

3ขฒ 1350 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

SCOOPY i CLUB 12 3ขน 4517

3ขน 4517 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

SCOOPY i 3กย 6135

3กย 6135 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

WAVE125i 3ขภ 9296 [ขายแล้ว]

3ขภ 9296 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3ขฎ 7239

3ขฎ 7239 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3กฐ 5008

3กฐ 5008 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 3ขภ 4310

3ขภ 4310 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 1กบ 454

1กบ 454 อย. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขฮ 3619

4ขฮ 3619 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

CLICK150i 8กฎ 4608

8กฎ 4608 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

SCOOPY i 3ขข 8912 [ขายแล้ว]

3ขข 8912กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

PCX150 4ขฒ 1827 [ขายแล้ว]

4ขฒ 1827 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

AEROX 4ขฒ 6084

4ขฒ 6084 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

CB150 3ขถ 9978

3ขถ 9978 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

MSX125 1ขธ 8756 [ขายแล้ว]

1ขธ 8756 กรุงเทพฯ  รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี