หมวดหมู่ : YAMAHA

AEROX 1ขค 6814

1ขค 6814 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

PCX150 7กม 9329

7กม 9329 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

ADV150 2กม 5383 [ขายแล้ว]

2กม 5383 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK150i 5ขถ 4832

5ขถ 4832 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

AEROX 4ขช 8457 [ขายแล้ว]

4ขช 8457 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

NMAX 3กบ 9323

3กบ 9323 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 2ขษ 2854

2ขษ 2854 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK150i 4ขญ 7784

4ขญ 7784 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

M-SLAZ 6กด 314

6กด 314 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5กข 621

5กข 621 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5ขต 8646

5ขต 8646 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 9กง 7436

9กง 7436 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 5ขฆ 9513 [ขายแล้ว]

5ขฆ 9513 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

CB150 3ขถ 9978

3ขถ 9978 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี