หมวดหมู่ : YAMAHA

NMAX 3กร 8184

3กร 8184 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

AEROX 4ขษ 4556

4ขษ 4556 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

AEROX 5ขญ 4193

5ขญ 4193 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

CLICK150i 5ขถ 4832

5ขถ 4832 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK150i 1กฬ 3483

1กฬ 3483 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

AEROX 4ขภ 5810

4ขภ 5810 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

NMAX 2ขบ 2334

2ขบ 2334 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 2ขน 279

2ขน 279 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK150i 3ขย 498

3ขย 498 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

NMAX 5กข 621

5กข 621 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี