หมวดหมู่ : YAMAHA

NMAX 9กง 7436

9กง 7436 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3ขฬ 4298

3ขฬ 4298 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3ขฎ 7239

3ขฎ 7239 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

ADV150 3กฐ 5008

3กฐ 5008 ชบ. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 1กบ 454

1กบ 454 อย. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK150i 8กฎ 4608

8กฎ 4608 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

EXCITER 3ขช 5026

3ขช 5026 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

PCX150 4ขฒ 1827 [ขายแล้ว]

4ขฒ 1827 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

AEROX 4ขฒ 6084

4ขฒ 6084 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

CB150 3ขถ 9978

3ขถ 9978 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี