หมวดหมู่ : HONDA

MSX125 2ขช 1015

2ขช 1015 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

LEAD125i 4ขฎ 2331

4ขฎ 2331 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3ขจ 147

3ขจ 147 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 4ขส 3062

4ขส 3062 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 2กณ 5952

2กณ 5952 รย. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

MSX125 2กว 9538

2กว 9538 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขล 6444

5ขล 6444 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 5ขข 9095 [ขายแล้ว]

5ขข 9095 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 4ขท 2913

4ขท 2913 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK125i 2ขพ 2744

2ขพ 2744 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

LEXI 1ขง 8163

1ขง 8163 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK125i 2ขษ 7533

2ขษ 7533 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 5ขฒ 6629 [จอง]

5ขฒ 6629 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK125i 3ขร 3126

3ขร 3126 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี