หมวดหมู่ : YAMAHA

GT125 3กย 209

3กย 209 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 4ขบ 8912

4ขบ 8912 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 4ขฆ 422

4ขฆ 422 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 3ขธ 6308

3ขธ 6308 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 4ขง 9948 [ขายแล้ว]

4ขง 9948 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 2กฐ 2544

2กฐ 2544 ขน. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3กน 8945

3กน 8945 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 3ขร 3126

3ขร 3126 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 3ขภ 9296 [ขายแล้ว]

3ขภ 9296 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

QBIX 1ขก 1328

1ขก 1328 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 3ขภ 4310

3ขภ 4310 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

MSX125 1ขธ 8756 [ขายแล้ว]

1ขธ 8756 กรุงเทพฯ  รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

MSX125 6กง 3780

6กง 3780 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี