หมวดหมู่ : YAMAHA

QBIX 2กธ 3601

2กธ 3601 นม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 5ขธ 5617

5ขธ 5617 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 5ขฮ 9014

5ขฮ 9014 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

LEAD125 4ขภ 7223

4ขภ 7223 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GT125 1กส 1927

1กส 1927 รอ. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

LEAD125 6ขช 210

6ขช 210 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3ขศ 4016

3ขศ 4016 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขฉ 3762

5ขฉ 3762 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

CLICK125i 5ขศ 4871

5ขศ 4871 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กบ 701

1กบ 701 สบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 3กบ 5506 [ขายแล้ว]

3กบ 5506 ชบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 1กต 8057

1กต 8057 ปจ. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 1กอ 7283

1กอ 7283 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Fazzio 6ขผ 2333

6ขผ 2333 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 5ขฌ 7496

5ขฌ 7496 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 1กต 3931

1กต 3931 จบ. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

FINO125i 4ขพ 6082

4ขพ 6082 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 2ขฒ 6732

2ขฒ 6732 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

MSX125 2ขช 1015

2ขช 1015 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

WAVE125i 4ขส 3062

4ขส 3062 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 4ขท 2913

4ขท 2913 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

CLICK125i 2ขษ 7533

2ขษ 7533 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี