หมวดหมู่ : YAMAHA

Finn 4ขง 396

4ขง 396 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 5กน 4134

5กน 4134 กทม. กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 5ขว 2699

5ขว 2699 กทม. กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 1กฬ 6203

1กฬ 6203 มค. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

SCOOPY i 2ขว 8778

2ขว 8778 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

WAVE110i 2กฆ 5607

2กฆ 5607 กทม. รุ่นปี 2012 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

SCOOPY i 1กน 9651

1กน 9651 กทม. รุ่นปี 2013 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

Finn 7ขฉ 947

7ขฉ 947 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขข 1346

7ขข 1346 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

SCOOPY i 6ขฮ 934

6ขฮ 934 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

ZOOMER-X 5ขค 1235

5ขค 1235 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี