หมวดหมู่ : HONDA

ZOOMER-X 3กล 4552

3กล 4552 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

SUPER CUB 9กฉ 7949

9กฉ 7949 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

ZOOMER-X 5ขบ 7122

5ขบ 7122 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

Finn 4ขท 2459 [ขายแล้ว]

4ขท 2459 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

ZOOMER-X 6กฌ 6372 [ขายแล้ว]

6กฌ 6372 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 3ขช 1889

3ขช 1889 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

ZOOMER-X 5ขฒ 6634 [ขายแล้ว]

5ขฒ 6634 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

WAVE110i 3ขท 1703

3ขท 1703 กทม. กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขน 2176

4ขน 2176 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

Fino125i 3ขฒ 1350

3ขฒ 1350 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขฮ 3619

4ขฮ 3619 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี