หมวดหมู่ : YAMAHA

Finn 2กษ 3052

2กษ 3052 นม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 2ขพ 3205

2ขพ 3205 นม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 1กว 2375

1กว 2375 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

Fino115i ลตก 947

ลตก 947 กทม. รุ่นปี 2007 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

SCOOPY i 2ขน 1785 [ขายแล้ว]

2ขน 1785 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

Finn 1กต 2433

1กต 2433 ปจ. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

SCOOPY i 4ขอ 8267

4ขอ 8267 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

SCOOPY i 2กฬ 9284

2กฬ 9284 ชบ. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

SCOOPY i 4ขว 2722

4ขว 2722 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

SCOOPY i CLUB12 3ขร 660

3ขร 660 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

ZOOMER-X 1กณ 5725

1กณ 5725 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

ZOOMER-X 5ขค 1235

5ขค 1235 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

ZOOMER-X 5ขบ 7122

5ขบ 7122 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี