หมวดหมู่ : YAMAHA

AEROX 1กจ 3974

1กจ 3974 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

SCOOPY i 4กฌ 8623 [จอง]

4กฌ 8623 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

GRAND FILANO 3ขฆ 4424

3ขฆ 4424 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

SCOOPY i 6กว 739

6กว 739 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

NMAX 5กอ 5829

5กอ 5829 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 2กฆ 5607

2กฆ 5607 กทม. รุ่นปี 2012 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

SCOOPY i 1กน 9651

1กน 9651 กทม. รุ่นปี 2013 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 110 ซีซี

Fazzio 6ขผ 2333

6ขผ 2333 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!