หมวดหมู่ : YAMAHA

AEROX 1ขค 6814

1ขค 6814 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี

ZOOMER-X 3กล 4552

3กล 4552 กทม. รุ่นปี 2014 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

PCX150 7กม 9329

7กม 9329 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 150 ซีซี

Finn 4ขท 2459 [ขายแล้ว]

4ขท 2459 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี

ZOOMER-X 6กฌ 6372 [ขายแล้ว]

6กฌ 6372 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 7กช 1981 [ขายแล้ว]

7กช 1981 กทม. รุ่นปี 2019 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 8กข 4908

8กข 4908 กทม. รุ่นปี 2017 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

M-SLAZ 6กด 314

6กด 314 กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 150 ซีซี คลิกเลย!!

NMAX 5กข 621

5กข 621 กทม. รุ่นปี 2015 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 3ขช 1889

3ขช 1889 กทม. รุ่นปี 2020 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!

LEXI 1ขง 8163

1ขง 8163 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

GRAND FILANO 5ขฎ 3230

5ขฏ 3230 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

GRAND FILANO 5ขช 9132

5ขช 9132 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี

NMAX 9กง 7436

9กง 7436 กทม. รุ่นปี 2018 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 155 ซีซี คลิกเลย!!