หมวดหมู่ : YAMAHA

GT125 2กพ 2392

2กพ 2392 ขก. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

FINO125i 1กว 255

1กว 255 นว. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 7ขก 139

7ขก 139 กทม. รุ่นปี 2023 สภาพรถ 95% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE125i 7ขถ 2670

7ขถ 2670 กทม. รุ่นปี 2022 สภาพรถ 97% เครื่องยนต์ 125 ซีซี คลิกเลย!!

Finn 4ขง 396 [ขายแล้ว]

4ขง 396 กทม. รุ่นปี 2021 สภาพรถ 98% เครื่องยนต์ 115 ซีซี คลิกเลย!!

WAVE110i 7ขญ 2411

7ขญ 2411 กทม. กทม. รุ่นปี 2016 สภาพรถ 90% เครื่องยนต์ 110 ซีซี คลิกเลย!!